Pretovarna tehnika i oprema su pronasli svoje mesto u logističkim centrima, distributivnim centrima, magacinima itd. U grupi pretovane opreme i tehnike predstavljamo Vam utovarne rampe, , okvirne izolacije i sve ono što će pomoći bržoj, sigurnijoj i jeftinijoj logistici. Za nivelisanje i premošćavanje različitih visina između vozila i rampi. Pojedini tipovi su ugrađeni i pogodni za veliku frekvenciju teretnog saobraćaja, drugi su dograđeni na ivicu postojeće fiksne rampe. Njihovo otvaranje i zatvaranje vrši se elektromehanički. Naleganjem na tovarni deo vozila, prate njegov nagib i omogućavaju kontiuniran utovar ili istovar.Utovarne rampe su u transportnoj logistici nezamenljivi sistemi za brz i siguran utovar i istovar. Njihova osnovna namena je da premoste prazninu između kamiona i rampe a u isto vreme izjednačavaju i visinsku razliku.