U "VEKOM Co." - u je stalno otvoren konkurs za najbolje.Ako ste mladi i ambiciozni, ako ste spremni da se razvijate i da postanete deo tima koji pobeđuje i težite uspehu u okviru kompanije koja predstavlja lidera na tržištu Srbije, da donosite važne odluke i da nosite teret kreativnog rada u uspešnom timu, onda je ova ponuda za Vas.

Ovaj upitnik slobodno popunite, jer možda ste baš Vi osoba koju tražimo.

Budite hrabri: pobeđuju samo najbolji...

E-mail: jobs@vekomco.rs

Svi podaci koje ovde unesete će biti tretirani kao poverljivi. Takođe Vas molimo da unosite samo tačne informacije, kako ne bi dolazilo do nesporazuma.

Unapred zahvalni, Vaš VEKOM Co.

Kako izvršiti prijavu:
Molba ne treba da bude duža od jedne kucane strane, a lična biografija ne duža od dve strane. Uz molbu priložiti kopiju diplome i fotografiju ne stariju od 30 dana. Molbu predati u roku od 15 dana od dana prijave, na sledeću adresu:

VEKOM Co.
Jove Ilića 31
11040 Beograd
Republika Srbija
sa naznakom “Prijava na konkurs”

Molimo Vas da ne šaljete originalne diplome i sertifikate. Svim prijavljenim kandidatima garantujemo potpunu diskreciju. Biće kontaktirani i obavešteni samo kandidati iz najužeg izbora.

Molbe koje se dostave nepotpune neće biti razmatrane.

*Neće biti prihvaćena nikakva raspitivanja preko telefona ili lično.